Gespreksgroep

Samen met andere liefhebbers praten over kweek, voeding, problemen die zich voor doen en allerlei andere thema's kan in de gespreksgroep. Zodra een groep vorm krijgt kan er in overleg een agenda en aantal bijeenkomsten afgesproken worden. Tijdens deze bijeenkomsten komt u met andere liefhebbers in contact en komen de verschillende thema's over het houden en kweken van tangara's aan bod. De bedoeling is een groep liefhebbers bij elkaar te krijgen en op een informele en leerzame manier de bijeenkomst invulling geven. De locatie kan per keer verschillen. Afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers wordt een locatie gekozen. Voor vragen en interesse kunt u contact opnemen met Arjen den Boer ajwdenboer@gmail.com of 06-12315179.   

 

Op dit moment is een kleine groep liefhebbers van tangara's en aanverwante soorten actief. In april is er een bijeenkomst geweest met als thema '' problemen bij (nest)jongen en de aanpak daar van''. De bedoeling is medio september weer bij elkaar te komen. Bij interesse kunt u dat aangeven bij Arjen den Boer ajwdenboer@gmail.com

Samen werken aan een toekomst voor tangara's