International Tanager Project for

Private Breeders                      

Het ITP werkt samen met dierentuinen en particuliere liefhebbers/ kwekers. Juist onder de groep privékwekers bevindt zich veel kennis en ervaring. Kort samengevat ligt de focus binnen het project op samenwerking, voeding, ziekten&gezondheid, huisvesting en soortbehoud. Het ITP werkt er aan om zoveel als mogelijk wetenschappelijk onderbouwde kennis te verzamelen en te verspreiden. Dit gebeurt onder andere door informatie over alle facetten van het houden en kweken van tangara’s op de website te publiceren. Naast algemene informatie wordt er gewerkt aan informatieve soortbeschrijvingen waar ook aandacht wordt geschonken aan de verschillende ondersoorten. Een norm binnen het ITP is soorten zo zuiver mogelijk te houden en te kweken met vogels van dezelfde (onder) soort. Voor vragen hierover, maar ook voor alle andere informatieve vragen kunt u bij het ITP terecht. Naast de informatieve functie ondersteunt het ITP in het zoeken naar vogels om kweekkoppels compleet te kunnen maken. Het is lang niet altijd meer vanzelfsprekend de juiste vogels te vinden die u zoekt. Hoe groter het netwerk des te meer kans op resultaat. Het ITP zoekt actief mee binnen en buiten het project.
Zoals eerder benoemd werkt het ITP ook met dierentuinen. Het fungeert als schakel tussen dierentuin en particulier. Voor tangara liefhebbers worden verschillende activiteiten opgezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een of meer gespreksgroepen. Vragen m.b.t. tangara's kunnen via de website worden gesteld en zullen doorgaans binnen drie dagen beantwoord worden.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.