Doelstelling

Het ITP is opgericht met als doel het huidige tangara bestand in Europa te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Concreet gezegd het creëren van meer tangara's in de vogelbestanden van dierentuinen en particuliere liefhebbers.  Binnen het project wordt samengewerkt met dierentuinen, vogelparken en particuliere kwekers.
Op verschillende terreinen is het ITP actief om het houden en kweken van tangara’s te bevorderen.
De thema’s waar wij ons op richten zijn samenwerking, voeding, ziekten&gezondheid, huisvesting en soortbehoud.
Rond deze thema’s proberen wij binnen het project verschillende programma’s op te zetten.
Het verzamelen van kennis over de verschillende facetten van het houden van tangara’s, en deze kennis toegankelijk maken voor iedereen is belangrijk om kweekresultaten te optimaliseren.
Tegenwoordig is het voor veel soorten moeilijk om aan vogels te komen om kweekkoppels compleet te maken of van jongen onverwante koppels te kunnen samen stellen.
Een onderdeel van de activiteiten van het ITP is het actief zoeken naar vogels om (kweek)koppels compleet te maken. Dit gebeurt door kwekers met elkaar in contact te brengen en er is een uitwisselingsprogramma gestart met dierentuinen.
Bij een aantal soorten komen meerdere ondersoorten voor waarbij niet altijd duidelijk is over welke ondersoort wij het hebben. Het ITP heeft het zuiver houden van (onder)soorten hoog in het vaandel staan. Voor de in Europa voorkomende soorten wordt hier onderzoek naar gedaan en is de kennis aanwezig om ondersoorten te scheiden.
Het ITP Breeding Program is een fokprogramma voor tangara’s dat door het ITP is opgericht.
Een belangrijke activiteit gericht op soortbehoud.
Meer informatie over alle programma's  is op deze website te vinden.

 

 

Samen werken aan een toekomst voor tangara's